Nomin & Advocates LLP

Nomin & Advocates LLP is a full-service business law firm with broad experience in advising both foreign and domestic entities on all areas of investing and doing business in Mongolia.

 

Өмгөөллийн “Номин энд Адвокатс” ХХН нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гадаадын болон дотоодын хуулийн этгээдүүдэд хөрөнгө оруулалт болон Монгол Улсад бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотой бүхий л хууль зүйн үйлчилгээг үзүүлдэг хуулийн фирм юм. 

Өмгөөллийн “Номин энд Адвокатс” ХХН нь дараах үндсэн салбаруудад хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүнд:

 • Компанийн болон арилжааны эрх зүй;
 • Банк, санхүү;
 • Эрчим хүч болон дэд бүтэц;
 • Уул уурхай;
 • Олон улсын болон дотоодын арбитр, шүүхийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд төлөөлөн оролцох.

Services

They provide a full range of legal advisory services focused in the following key areas:

 • Corporate and Commercial;
 • Banking and Finance;
 • Energy and Infrastructure;
 • Mining;
 • Dispute Resolution (international arbitration and domestic litigation).

Өмгөөллийн “Номин энд Адвокатс” ХХН нь дараах үндсэн салбаруудад хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүнд:

 • Компанийн болон арилжааны эрх зүй;
 • Банк, санхүү;
 • Эрчим хүч болон дэд бүтэц;
 • Уул уурхай;
 • Олон улсын болон дотоодын арбитр, шүүхийн маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд төлөөлөн оролцох.

Address

 • Монгол Улс, Улаанбаатар – 14210

  Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Олимпын гудамж – 4

  Нью Хоризонс Оффис, 701

   

  Suite 701, New Horizons Office

  Olympic street – 4, Sukhbaatar district 1st khoroo

  Ulaanbaatar – 14210, Mongolia

Contact